Videreutdanning i elektrofag

Når du har gjennomført videregående og har fagbrev i et av fagene i utdanningsprogram elektro så har du mange muligheter til videre utdanning i fagskole eller i høyskole

Teknisk fagskole

Teknisk fagskole er et utdanningstilbud for de som allerede har et fagbrev i bakhånd. Her kan man spesialisere seg innen ulike fagretninger, som BIM, Ekom og KEM. De ferdigutdannede fagarbeiderne er veldig ettertraktet i arbeidslivet. De har nemlig en unik og veldig nyttig bakgrunn, med kombinasjonen av den praktiske erfaringen som elektriker og den teoretiske kunnskapen fra den tekniske fagskolen. Derfor er det ikke uvanlig at studentene ved fagskolen jobber i en bedrift hvor ledelsen ønsker å øke kompetansen til noen av sine ansatte. Mange av studentene får mye høyere stillinger og bedre lønn når de er ferdige på skolebenken.

Du kan lese mer om de tekniske fagskolene her

Y-VEIEN – ingeniørutdanning på grunnlag av fagbrev

Y-veien er et spesielt tilrettelagt tilbud for de som har yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Man kan da være kvalifisert for opptak til ingeniørutdanning uten å gå veien om Forkurs eller påbygg. Med Y-veien får kandidatene bachelorgrad i ingeniørfag på ordinær tid – 3 år.

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), campus Porsgrunn, har vi tilbud om Y-vei på alle våre ingeniørlinjer:

  • Byggdesign
  • Plan- og infrastruktur
  • Maskinteknisk design
  • Ren energi- og prosessteknologi
  • Elkraftteknikk
  • Informatikk og automatisering

Opptakskravet er:

  • 2-årig yrkesfaglig utdanning
  • Læretid i bedrift og relevant fagbrev

Med relevant fagbrev menes at man må ta utdanning videre den veien man har startet, altså må en elektriker fortsette sin utdanning som elektroingeniør eller en tømrer må fortsette sin utdanning som byggingeniør

Se oversikt over y-veistudier her

Nye studieretninger

De siste årene er det startet opp flere nye elektrorelevante studieretninger på de tekniske fagskolene

BIM-tekniker
Som BIM-tekniker lærer man å planlegge og gjennomføre store og avanserte byggeprosjekter ved hjelp av egne datasystemer og tredimensjonale plantegninger. Det blir mer og mer vanlig å bruke BIM, og store byggherrer som Statsbygg har nå som krav at alle deres prosjekter skal bimmes. Derfor er personer med BIM-kompetanse veldig etterspurte i arbeidsmarkedet. BIM er en egen studieretning ved de tekniske fagskolene, og kan tas både på heltid og deltid.

Du kan lese mer om BIM her

Klima, energi og miljø (KEM)
KEM-studiet tilbys ved flere tekniske fagskoler, og er en linje som fokuserer på energieffektive løsninger i bygg. Som KEM-tekniker får man god kunnskap om inneklima, sanitærprosjektering, elektro, automasjon og energieffektive varme-, kulde- og ventilasjonsanlegg. Man lærer både prosjektering, beregning og prosjektgjennomføring, og å montere de tekniske løsningene i praksis. Stadig flere byggherrer er opptatt av energieffektivisering, så kompetanse innen KEM gir gode karriere- og markedsmuligheter.

EKOM
EKOM-installatører jobber med installasjoner av tele, radio og kabel-TV. Studiet er tilgjengelig ved flere tekniske fagskoler, hovedsakelig gjennom internettbasert undervisning. Post- og teletilsynet gir den enkelte søkeren godkjenning etter endte studier, og man må også dokumentere relevant praksis innen fagfeltet.

Automatisering
I automatiseringsutdanningen på de tekniske fagskolene er man innom fag som praktisk reguleringsteknikk, energiteknikk, styring, industriell måleteknikk, prosesskontroll og overvåking. Automatiseringsteknikerne kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg. De har kompetanse til å fungere som mellomledere i bedrifter som jobber med kjøp, salg, installasjon, produksjon og service av automatiseringsløsninger. Utdanningen åpner også for noen ingeniørstudier på universitetsnivå.

Energirådgiver
Fagskolestudiet i Energirådgiving gir kompetanse innen salg av energitjenester og -løsninger. Med det økte behovet og ønsket om miljøvennlige og energieffektive løsninger i samfunnet er dette et studium som åpner for en rekke nye markedsmuligheter. Energirådgiverutdanningen vil kvalifisere elektrobransjen til å ta posisjon som energirådgiver og leverandør av energieffektive løsninger. Fagskolekurset i energirådgivning gjennomføres med undervisningssamlinger over cirka 9 måneder, og mellom samlingene arbeider studentene med individuelle innleveringsoppgaver. En større prosjektoppgave gjennomføres og leveres ved avslutning av studiet.

Du finner mer om høgskoler og inntakskrav her