Når kan du gå opp?

Du kan gå opp til fagprøve tidligst to måneder før utløp av lærekontrakt og det er ønskelig at fagprøven er avviklet innen to måneder etter utløp.

Oppmelding til fagprøve må være godkjent av Trøndelag Fylkeskommune.

For å få fagbrev må fagprøven være bestått og du må ha stått i bedriften ut læretiden. Utløpsdato for læretid står på lærekontrakten.


Oppmelding til fagprøve?

SEOS – Opplæringskontoret for Elektrofag melder opp alle sine lærling til fagprøve. Dette blir gjort 2-4 måneder før utløp av lærekontrakten.

Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmeldingen skal bli godkjent.

Praksis kandidater må melde set opp via Trøndelag Fylkeskommune sine nettsider.

Se mer om praksis kandidat ordningen her


Avvikling av fagprøve

Fagprøven kan avvikles enten i prøvestasjon eller på prosjekt/jobb ute hos kunde.

SEOS har prøvestasjoner for følgende fag:

 • Elektrikerfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Energimontørfaget

Normal lengde på fagprøven i prøvestasjon er syv arbeidsdager.

 • 2 dager på planleggingsdel
 • 4 dager med praktisk arbeid i prøvestasjon
 • Siste dag besiktigelse av prøvearbeidet og samtale mellom kandidaten og nemda

Andre faggrupper utover de som er nevnt ovenfor må ta fagprøven ute i bedrift, eventuelt på jobb hos kunde. Lenge på fagprøven er da bestemt av arbeidsomfang.

Fagprøven styres/kontrolleres/overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av Trøndelag Fylkeskommune og har ingen tilknytning til SEOS.

Alle fagprøver er i fire deler og alle fire delene vurderes av sensorene. Disse er:

 • Planlegging
 • Gjennomføring av oppgaven
 • Dokumentasjon av oppgaven
 • Egenvurdering

Karakterer som gis på fagprøven er som følger:

 • Bestått
 • Meget godt bestått
 • Ikke bestått