SEOS – Elektrofagenes Opplæringskontor, ble etablert 20. juni 1989.

Bakgrunnen for at SEOS ble dannet, var at man hadde sett behovet for et opplæringskontor, da det i lengre tid hadde vært lite inntak av lærlinger i bransjen.

I dag er SEOS godkjent til å drive fagopplæring i følgende fag:

Elektrobransjen er avhenging av at det utdannes et stort antall fagarbeidere og ingeniører hvert år. Det settes store krav til at bedriftene viderutvikler og oppdaterer seg etter hvert som ny teknologi kommer.

Elektrofagene er blandt annet:

 • spennende og utfordrende yrker som med gode framtidsutsikter for jobb
 • variert arbeid
 • en må være serviceinnstilt og til tider fleksibel
 • faget er underlagt strenge sikkerhetskrav
 • gode muligheter for videreutdanning i fagene til tekniker, ingeniør osv
 • godt betale yrker

Opplæringskontoret er til for å administrere og følge opp lærlingene, og for å sikre at det blir utdannet nok fagfolk. Opplæringskontoret består av over 100 medlemsbedrifter fra ulike fagområder innen Elektro. Vi jobber for å sikre kvaliteten på opplæringen i faget, slik at vi får gode fagarbeidere også i framtida.

Antallet lærlinger under kontrakt via opplæringskontoret varierer mellom 240-400 lærlinger i løpet av året.

For å velge en utdannelse innen elektrofagene må søkerne starte på Vg1 ELEKTROFAG.

Fordeler med å være medlemsbedrift i SEOS:

Slik fungerer lærlingordningen i SEOS

I forbindelse med lærlingene, vil SEOS på vegne av medlemsbedriftene, følge opp med lærlingsamtaler, passe på at opplæringen foregår etter gjeldende læreplaner, organisere og koordinere den delen av teoriundervisningen som mangler i henhold til læreplanen.

Ved slutten av læretida melder vi lærlingen opp til den praktiske delen av fagprøven.

Undervisningslokaler og Fagprøvestasjoner

SEOS – Opplæringskontoret for elektrofag har kontorer i Hornebergvegen 12. Vi har egne undervisningslokaler for teoriundervisning i læretiden og praktiske øvingsstasjoner som brukes under undervisning i bygget. Fagprøven i elektrikerfaget og telekommunikasjonmontørfaget kan du ta i våre nye prøvestasjoner samt at vi har en utvendig prøvestasjon for energimontørfaget.

I samarbeid med Prøvenemnda avholder vi fagprøver hele året utenom høytider og ferier.

Medlemskap i SEOS

Vi kommer gjerne på besøk til bedrifter som er interessert i å bli medlemsbedrift av SEOS. Vi vil da gi en kort informasjon om blant annet;

 • Hva kan SEOS tilby
 • Lærlingordning
 • Hvilke fag som kan være aktuelle for medlemsbedriften og læreplanene i fagene
 • Hvordan ansette lærling

Medlemkriterier

For å bli medlem i SEOS må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Bedriften må også godkjennes av Fylkeskommunen i Trøndelag. Dette ordnes av SEOS.

Krav for å bli godkjent som medlemsbedrift

 • Medlemsbedriften skal kunne gi en opplæring som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, herunder læreplanen i faget.
 • Medlemsbedriften skal ha en faglig leder/instruktør med ansvar for opplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig leder/instruktør har fag-/svennebrev i faget. I noen tilfeller kan en bedrift godkjennes når faglig leder/instruktør har annen relevant utdanning eller lang og allsidig praksis i faget.
 • Medlemsbedriften skal utvikle en intern plan for opplæring i bedriften slik at opplæringen dekker læreplanen. SEOS kan bistå i dette arbeidet.

Ønsker du å bli medlemsbedrift

Ta kontakt med oss for nærmere avtale!