SEOS har et system for gjennomgang, vurdering og dokumentasjon av opplæringen i læretiden, velg fra kapitlene til høyre for å se mer detaljert innhold.