Fagbrev – et kvalitetsstempel

Fagprøven markerer avslutningen på et godkjent utdanningsløp som i de fleste elektrofag består av 2 år i skole og 2 år til 2 1/2 års læretid i bedriften avhengig av hvilke retning du tar. Fagbrevet som utstedes, er dokumentasjon på at innehaveren har kompetansen som er beskrevet i læreplanen.