Lærlingen sitt ansvar:

 • Ansvar for egen læring
 • Føring av praksislogg
 • Være delaktig i planleggingen av opplæringen
 • Delta i evaluering/vurderingssamtaler sammen med faglig leder, instruktør og tilsynsperson

SEOS sitt ansvar:

 • Sørge for at lærekontrakt blir undertegnet
 • Gjennomføre oppfølgingsmøter i bedriften
 • Sjekke at alle kompetansemål i læreplanen er loggført og godkjent, og at lærlingen har fått vurderinger tilsvarende kravet i Opplæringslova
 • Melde opp lærlingen til fagprøve

Bedriften sitt ansvar:

 • Faglig leder er ansvarlig for opplæringen
 • Tilrettelegge opplæringen etter læreplanen for faget
 • Planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler