Interne kurs SEOS

SEOS har egne foreleser som tar hånd om rest teori i løpet av læretiden.

 • Grunnleggende Elektro
 • VG2 Elenergi
 • VG2 Dataelektronikk
 • VG3 Elektriker
 • VG3 Energimontør
 • VG3 Telekommunikasjon
 • VG2 og VG3 Automasjon
 • FSE-kurs og førstehjelp for nye lærlinger
 • Perfeksjoneringskurs i forkant av fagprøve
 • Minifagprøver

Eksterne kurs

UCO

I henhold til Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver ansvar for å vurdere om ansattes sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen.

Mål for kursene:

 • Skape forståelse og innsikt i myndighetskrav, rettigheter og plikter
 • Redusere risiko for ulykker og skader
 • Sikre og trygge arbeidsplasser
 • Skape en positiv holdning til sikkerhetsarbeid

Faste kurs som avholdes i regi UCO er følgende:

 • Lift/høyde
 • Fallsikring
 • Varmearbeider
 • Verktøy og maskiner
 • Bruk av stillas

Les mer om UCO-skolen

Videregående skoler

SEOS har et samarbeid med videregående skoler i Trondheim som vi benytter i følgende fag:

 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Automasjonfaget