SEOS skal være ledende og attraktiv innenfor elektrofaglig opplæring, og sammen med medlemsbedriftene skal vi skape fremtidens beste elektrofagfolk.

Vil du utdanne deg innen elektrofag?

Det er mange spennende jobber og mye å velge mellom for den som vil noe!


SEOS – Elektrofagenes Opplæringskontor  

SEOS administrerer lærekontraktene og følger opp lærlingene i våre
125 medlemsbedrifter. Årlig tegnes det kontrakter med ca. 200 nye lærlinger innenfor
elektrofagene, og SEOS jobber for å sikre kvaliteten på opplæringen til lærlingene.
SEOS har en omfattende kursaktivitet for å ivareta den faglige utviklingen av
lærlingene, og jobber for å sikre best mulig rekruttering til de forskjellige bransjene.

Les mer


SEOS har egne prøvestasjoner i Elektrikerfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget og Energimontørfaget. I samarbeid med prøvenemda avholder vi fagprøver hele året utenom høytider og ferier.