Utdanning i elektrofag

Velger du elektrofag kan du tre inn i en spennende verden som gir deg en strøm av muligheter!

Om fagutdanningen

Helt strømlinjeformet

Drømmer du om å ha et yrke der dine omgivelser tar deg og din kompetanse på alvor og samtidig ha en jobb som gir deg muligheter til både faglig og personlig utvikling?

  • Deler av opplæringen foregår i en bedrift og du tjener penger i læretiden.
  • Du er med på verdiskapingen og utfører en jobb for for kunder og brukere
  • Når fagprøven er bestått er det store muligheter for fast jobb
  • Etter bestått fagprøve kan du gå videre på fagskole eller bli ingeniør.

Det er du som er hovedpersonen i ditt liv – det er du som avgjør din fremtid!

Veien til et interessant yrke

Har du gjort deg opp en mening om hva du vil bli? Vet du at yrkesfag gir deg stor valgfrihet og mange muligheter, både under selve utdanningen og etter at du har avlagt fagprøven? Nå kan du ”snuse” på ulike muligheter innen yrkesfag, som å utdanne deg videre i et av flere elektrofag, og søke videre utdanning ved en fagskole eller en ingeniørhøgskole. Det som passer deg i dag, kan brukes senere i livet også, og vil være nyttig for deg. Frister fagskole, ingeniørutdanning eller annen høyere utdanning innen elektro, elektronikk/ data eller automasjon deg? Da er det bare én ting å gjøre: Velg utdanningsprogram elektro!

Viser du interesse kan du oppfylle drømmen om å få et spennende og samfunnsnyttig yrke! Mange beslektede fagfelt innenfor samme kompetanseområde gir uante muligheter.

Hvor viktig er elektrofagyrkene?

Tenk deg en hverdag uten strøm. Uten tilgang til PC, DVD, PlayStation, eller til og med mobiltelefon. Og det kan bli enda verre. Går du ut av huset vil du finne heiser som ikke virker, sykehus uten strøm og supermarkeder uten frysedisker. Reise bort har du ingen mulighet til. Fly og tog står, det er ingen flyteknikere til å reparere fly og ingen til å fikse toglinjene. Høre det ut som et skrekkscenario? Det kan til og med bli verre. Norge er et oljeland, men hvis ingen kan jobbe offshore ville vi blitt et land uten de fantastiske oljeintektene. Selv mulighetene til å selge fisk forsvinner. Kjølelagre tiner og fisken råtner. Vi har lett for å fokusere på yrker som gir avisoverskrifter. Meglere, gründere, eiendomsmeglere og andre som gjør raske penger. Men tenk deg litt om!

Elektrofagene inneholder noen av de viktigste yrker som skal til for å få et samfunn til å fungere. Vi gir deg kunnskap, kompetanse og erfaring. Og ikke minst, en sikker jobb du kan vokse i, videreutdanne deg med eller reise til andre land og jobbe der. Velkommen til elektrofagene!

Vi oppfordrer alle som finner elektrofag interessant om å søke denne utdanningen. Vi ser gjerne at mulige søkere – og eventuelt deres foreldre – tar kontakt med oss for å få mer informasjonom fagene hvis det er ønskelig.

Informasjon om Videregående skole finner du her

Bli lærling

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Hva er en lærling?

Dersom du tar sikte på å avlegge Fagprøve i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling.

Elektrofag For å bli elektriker må man fullføre den elektrofaglige linjen på videregående. Skoleløpet består av to år i klasserommet, før man har to år som lærling ute i en bedrift. Det første året på elektrofag er likt for alle, men fra Vg2 kan man spesialisere seg innen fag som automatisering, elenergi, data og elektronikk, kulde- og varmepumpeteknikk eller flyfag.

De fleste elevene på elektrofag får tilbud om læreplass, men for de som av ulike grunner ikke skulle få tilbud eller ha ønske om dette er det også mulig å erstatte de to årene i lære med ett ekstra år på skolebenken. Dette tredjeåret skal være praktisk rettet og gi samme kompetanse som læreperioden. Etter å ha fullført et av disse løpene går man opp til en siste fagprøve for å få fagbrev og bli en godkjent fagarbeider.

Du kan lese mer om elektrofag her

Se her for mer informasjon om utdanningsløpet!

Lærlingkontrakt

En lærekontakt er en opplæringsavtale som inngås med lærling og bedrift/opplæringskontor. Lærekontakten skal godkjennes av fylkeskommunen før den er gyldig.

Oppfølging i lærlingtiden

Hver bedrift har en faglig leder som har ansvaret for den opplæringen som skjer i bedriften. Lærlingene jobber til enhver tid sammen med montører/instruktører som veileder og gir lærlingen den faglige opplæringen.

Opplæringskontoret har samtaler med lærling og bedrift hvert halvår, dette for å ha oversikt over hvor langt de er kommet i opplæringen, og hvordan den faglige utviklingen til lærlingen er.

Hvordan søke lærlingplass?

Når du er ferdig med den teoretiske delen av utdanningen i den videregående skolen,dvs. normalt etter Vg2, kan lærekontrakt inngås med bedrift.

Jobben med å skaffe seg lærlingplass starter i løpet av Vg2 kurset. Faget prosjekt og fordypning er en fin arena for å bli kjent med de ulike fagene og bedriftene. Ta kontakt med de bedriftene du kan tenke deg å søke til, og leverer en skriftlig søknad. Besøk gjerne bedriftene hvis du har anledning til det, spør da etter faglig leder for lærlingene.Det er bedriftene selv som velger ut hvem de ønsker å tilby lærekontrakt.

Her finner du aktuelle fagområder og bedrifter i faget

Les mer om hvordan du blir lærling her

Hva legger bedriftene vekt på?

De fleste ønsker seg unge som er positive og har en tydelig interesse for faget. At du selv er aktiv overfor bedriftene for å få læreplass, vurderes derfor ofte som positivt. De viktigste forholdene bedriftene legger vekt på er:

  • karakterer Vg1 og Vg2
  • fravær
  • prosjekt til fordypning
  • gode personlige egenskaper
  • eksterne referanser

Lærekontrakt kan også tegnes med kandidater som ikke har gjennomført Vg1 og Vg2 i videregående skole. Ta kontakt med en av våre opplæringsrådgivere hvis du trenger informasjon angående dette.

Videreutdanning i elektrofag

Når du har gjennomført videregående og har fagbrev i et av fagene i utdanningsprogram elektro så har du mange muligheter til videre utdanning i fagskole eller i høyskole.

Teknisk fagskole

Teknisk fagskole er et utdanningstilbud for de som allerede har et fagbrev i bakhånd. Her kan man spesialisere seg innen ulike fagretninger, som BIM, Ekom og KEM. De ferdigutdannede fagarbeiderne er veldig ettertraktet i arbeidslivet. De har nemlig en unik og veldig nyttig bakgrunn, med kombinasjonen av den praktiske erfaringen som elektriker og den teoretiske kunnskapen fra den tekniske fagskolen. Derfor er det ikke uvanlig at studentene ved fagskolen jobber i en bedrift hvor ledelsen ønsker å øke kompetansen til noen av sine ansatte. Mange av studentene får mye høyere stillinger og bedre lønn når de er ferdige på skolebenken.

Du kan lese mer om de tekniske fagskolene her

Y-VEIEN

Y-veien er en ingeniørutdannelse for dem som har fagbrev heller enn generell studiekompetanse. Studiet er lagt opp nesten likt som en klassisk ingeniørutdannelse, men med noen spesialtilpassede fag. Studentene fra Y-veien får en nyttig krysskompetanse gjennom blandingen av den praktiske erfaringen som montør og den akademiske kunnskapen de får gjennom studiet. Studentene fra Y-veien får ofte spennende lederstillinger.

Se oversikt over y-veistudier her

Nye studieretninger

De siste årene er det startet opp flere nye elektrorelevante studieretninger på de tekniske fagskolene

BIM-tekniker
Som BIM-tekniker lærer man å planlegge og gjennomføre store og avanserte byggeprosjekter ved hjelp av egne datasystemer og tredimensjonale plantegninger. Det blir mer og mer vanlig å bruke BIM, og store byggherrer som Statsbygg har nå som krav at alle deres prosjekter skal bimmes. Derfor er personer med BIM-kompetanse veldig etterspurte i arbeidsmarkedet. BIM er en egen studieretning ved de tekniske fagskolene, og kan tas både på heltid og deltid.

Du kan lese mer om BIM her

Klima, energi og miljø (KEM)
KEM-studiet tilbys ved flere tekniske fagskoler, og er en linje som fokuserer på energieffektive løsninger i bygg. Som KEM-tekniker får man god kunnskap om inneklima, sanitærprosjektering, elektro, automasjon og energieffektive varme-, kulde- og ventilasjonsanlegg. Man lærer både prosjektering, beregning og prosjektgjennomføring, og å montere de tekniske løsningene i praksis. Stadig flere byggherrer er opptatt av energieffektivisering, så kompetanse innen KEM gir gode karriere- og markedsmuligheter.

EKOM
EKOM-installatører jobber med installasjoner av tele, radio og kabel-TV. Studiet er tilgjengelig ved flere tekniske fagskoler, hovedsakelig gjennom internettbasert undervisning. Post- og teletilsynet gir den enkelte søkeren godkjenning etter endte studier, og man må også dokumentere relevant praksis innen fagfeltet.

Automatisering I automatiseringsutdanningen på de tekniske fagskolene er man innom fag som praktisk reguleringsteknikk, energiteknikk, styring, industriell måleteknikk, prosesskontroll og overvåking. Automatiseringsteknikerne kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg. De har kompetanse til å fungere som mellomledere i bedrifter som jobber med kjøp, salg, installasjon, produksjon og service av automatiseringsløsninger. Utdanningen åpner også for noen ingeniørstudier på universitetsnivå.

Energirådgiver Fagskolestudiet i Energirådgiving gir kompetanse innen salg av energitjenester og -løsninger. Med det økte behovet og ønsket om miljøvennlige og energieffektive løsninger i samfunnet er dette et studium som åpner for en rekke nye markedsmuligheter. Energirådgiverutdanningen vil kvalifisere elektrobransjen til å ta posisjon som energirådgiver og leverandør av energieffektive løsninger. Fagskolekurset i energirådgivning gjennomføres med undervisningssamlinger over cirka 9 måneder, og mellom samlingene arbeider studentene med individuelle innleveringsoppgaver. En større prosjektoppgave gjennomføres og leveres ved avslutning av studiet.

Du finner mer om høgskoler og inntakskrav her

Ønsker du læreplass i elektrofagene i 2017?

For å søke læreplass i en av våre  medlemsbedrifter, sender du en personlig søknad hvor du forteller litt om deg selv, interesser og lignende, du sender også ved en cv. Oversikt over hvilke fagområder som finnes innen elektrofagene ser du her.

Søknaden sendes bedriften/e direkte

Husk å legge ved kopier av vitnemål og eventuelle attester du måtte ha. Ta gjerne kontakt med bedrifter pr tlf eller ved oppmøte en stund etter du har sendt søknaden din.

Og husk – du må selv gjøre dette, du er din egen beste selger!

Følg våre medlemsbedrifters intensjoner om opptak av lærlinger i bedrift 2017:

I vedlegget kan du se oversikt over medlembedrifter og hvor mange lærlinger de tenker å ta inn dette året. Selv om det ikke står noe antall ennå på flere av bedriftene vil de fleste ta inn lærlinger! Dette blir fortløpende oppdatert etter 1. April.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.