Om oss

Elektrofagenes opplæringskontor i Sør- Trøndelag – SEOS, ble etablert 20. juni 1989.

Bakgrunnen for at SEOS ble dannet, var at man hadde sett behovet for et opplæringskontor, da det i lengre tid hadde vært lite inntak av lærlinger i bransjen.

I dag er SEOS godkjent til å drive fagopplæring i følgende fag:

Elektrobransjen er avhenging av at det utdannes et stort antall fagarbeidere og ingeniører hvert år. Det settes store krav til at bedriftene viderutvikler og oppdaterer seg etter hvert som ny teknologi kommer.

Elektrofagene er blandt annet:

  • spennende og utfordrende yrker som med gode framtidsutsikter for jobb
  • variert arbeid
  • en må være serviceinnstilt og til tider fleksibel
  • faget er underlagt strenge sikkerhetskrav
  • gode muligheter for videreutdanning i fagene til tekniker, ingeniør osv
  • godt betale yrker

Opplæringskontoret er til for å administrere og følge opp lærlingene, og for å sikre at det blir utdannet nok fagfolk. Opplæringskontoret består av over 100 medlemsbedrifter fra ulike fagområder innen Elektro. Vi jobber for å sikre kvaliteten på opplæringen i faget, slik at vi får gode fagarbeidere også i framtida.

Antallet lærlinger under kontrakt via opplæringskontoret varierer mellom 240-400 lærlinger i løpet av året.

For å velge en utdannelse innen elektrofagene må søkerne starte på Vg1 ELEKTROFAG.

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om fagene!