Nyheter

Helse Midt-Norge IT søker lærling i Dataelektronikerfaget

Yrkesmesse

Markering av gullvinner i NM

Gull i Yrkes-NM

Gull i Yrkes-NM

Opplæring nye lærlinger

Utlysning av lærlingeplass i datalektronikerfaget

Eksamensdatoer våren 2016

Generalforsamling 2016

Ny brosjyre

Se vår nye brosjyre som viser fagoversikt og utdanningsløp i elektrofagene

SEOS 4-sider web