Nyheter

STATNETT SØKER LÆRLINGER I ENERGIMONTØRFAGET

SEOS ut i bedrift – reportasje i Elmagasinet

Helse Midt-Norge IT søker lærling i Dataelektronikerfaget

Yrkesmesse

Markering av gullvinner i NM

Gull i Yrkes-NM

Gull i Yrkes-NM

Opplæring nye lærlinger

Utlysning av lærlingeplass i datalektronikerfaget

Eksamensdatoer våren 2016