Medlemsbedrifter

Medlemskap i opplæringskontoret for elektrofag – SEOS sikrer bedrift og lærlinger en god og tett oppfølging under lærlingtiden

Slik fungerer lærlingordningen i Seos

I forbindelse med lærlingene, vil SEOS på vegne av medlemsbedriftene, følge opp med lærlingsamtaler, passe på at opplæringen foregår etter gjeldende læreplaner, organisere og koordinere den delen av teoriundervisningen som mangler i henhold til læreplanen.

Ved slutten av læretida melder vi lærlingen opp til den praktiske delen av fagprøven.

Undervisningslokaler og Fagprøvestasjoner

Opplæringskontoret for elektrofag i Sør-Trøndelag – SEOS har kontorer i
Nardoveien 4 B. VI har egne undervisningslokaler for teoriundervisning i læretiden samt 5 fagprøvestasjoner som brukes under undervisning i bygget.

I samarbeid med Prøvenemnda avholder vi fagprøver hele året utenom høytider og ferier. Våre fagprøvestasjoner for avleggelse av fagprøver er nå flyttet til Nardoveien 16 B.

Medlemsbedriftene reserverer fagprøvestasjon til sine lærlinger ved å sende mail til monika.moen@seos.no eller mobil 977 32 690.  

SEOS har 102 Medlemsbedrifter i Elektrobransjen

 • ELEKTROINSTALLATØRER
 • ENERGISELSKAP
 • TELEKOMMUNIKASJON
 • DATAELEKTRONIKK
 • JERNBANEVERKET
 • INDUSTRI
 • AUTOMASJON
 • KULDE- OG VARMEPUMPE
 • IKT
 • VIKLER

Oversikt over våre medlemsbedrifter her

Medlemskap i SEOS

Vi kommer gjerne på besøk til bedrifter som er interessert i å bli lærebedrift. Vi vil da gi en kort informasjon om blant annet;

 • Hva kan Seos tilby
 • Lærlingeordningen
 • Hvilke fag som kan være aktuelle for bedriften, og læreplanene i fagene.
 • Hvordan ansette lærlinger

Medlemskriterier

For å bli medlem i SEOS må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Bedriften må også godkjennes som lærebedrift av Sør- Trøndelag Fylke. Dette ordnes av Seos.

Krav for å bli godkjent som lærebedrift er:

 • Lærebedriften skal kunne gi en opplæring som tilfredstiller kravene i lov og forskrift, herunder læreplanen i faget.
 • Lærebedriften skal ha en faglig leder/instruktør med ansvar for opplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig leder/instruktør har fag-/svennebrev i faget. I noen tilfeller kan en bedrift godkjennes når faglig leder/instruktør har annen relevant utdanning eller lang og allsidig praksis i faget.
 • Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæring i bedriften slik at opplæringen dekker læreplanen. Seos kan bistå i dette arbeidet.

Ønsker du å bli medlemsbedrift

Fyll ut skjemaet nedenfor og trykk send. Du vil da bli kontaktet av en av våre opplæringsrådgivere for nærmere avtale.

Bedriftsperm

Kun for våre medlemsbedrifter – logg inn her:

Siden er under utarbeidelse, du vil få beskjed når innlogging er klar!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.