Lærlingeperm

Fagprøve

Fagbrev – et kvalitetsstempel Fagprøven markerer avslutningen på et godkjent utdanningsløp som i de fleste elektrofag består av 2 år i skole og 2 år til 2 1/2 års læretid i bedriften avhengig av hvilke retning du tar. Fagbrevet som utstedes, er dokumentasjon på at innehaveren har kompetansen som er beskrevet i læreplanen.   Gjennomføring av fagprøven […]

Vurdering

Rutiner for gjennomføring av vurdering I løpet av læretiden vil det gjennomføres ulike form for vurdering av lærlingens kompetanse. Vi deler det inn i følgende:   Vurdering av gjennomførte arbeidsoppgaver Utarbeide jobbsedler (praksislogg) Halvårssamtaler Vurdering av innleveringsoppgaver Minifagprøve Vurdering av gjennomførte arbeidsoppdrag Denne vurderingen foregår fortløpende i læretiden. Dette foregår ved at montør/instruktør gir muntlig […]

Læreplaner

Læreplaner finner du på hvert enkel fag nedenfor   Automatiker Dataelektroniker Elektriker Elektroreparatør Energioperatør IKT-Service Kulde- og varmepumpefag Produksjonseleketroniker Tavlemontør Telekommunikasjonsmontør Vikler

Nyttig informasjon

Her finner du linker til praktisk og nyttig informasjon både under lærlingløpet og om du tenker på videre utdanning i elektrofaget     Statens Lånekasse Atb Transportordning for lærlinger Elevorganisasjonen Elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Fylkeskommune Videregående opplæring Teknisk Fagskole Y-veien BIM-tekniker Høyskoler og inntakskrav  

Fagopplæring i bedrift

  Linker til mye god informasjon:   Les mer om Lærling i lærebedrift – NHO Les mer om Lærlingordningen – Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Ansvar i læreforholdet

  Lærlingen sitt ansvar: Ansvar for egen læring Føring av praksislogg Være delaktig i planleggingen av opplæringen Delta i evaluering/vurderingssamtaler sammen med faglig leder, instruktør og tilsynsperson SEOS sitt ansvar: Sørge for at lærekontrakt blir undertegnet Gjennomføre oppfølgingsmøter i bedriften Sjekke at alle kompetansemål i læreplanen er loggført og godkjent, og at lærlingen har fått vurderinger […]

HMS

  HMS skal sørge for: Godt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen Forebygging av helseskader Vern av det ytre miljø mot forurensning og bedre behandling av avfall At liv, helse, miljø og materielle verdier vernes mot brann, eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker Risikoanalyse: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre […]

Lærlingens inngangsportal

SEOS har et system for gjennomgang, vurdering og dokumentasjon av opplæringen i læretiden, velg fra kapitlene til høyre for å se mer detaljert innhold.