Kurs/Fagprøver

Seos arrangere ulike kurs for lærlinger og praksiskandidater samt utleie av fagprøvestasjoner

Fagprøver

SEOS sine prøvestasjoner ligger i Nardoveien 16 B (Elektriker1-bygget).

Her har vi 5 nye flotte stasjoner for elektriker og 1 stasjon for telekommunikasjonsmontør.

I samarbeid med Prøvenemnda avholder vi fagprøver hele året utenom høytider og ferier.

For bestilling av prøvestasjon ta kontakt med Monika på mobil 977 32 690 eller monika.moen@seos.no

Kurs

 • VG2 Elenergi
 • VG2 Dataelektonikk
 • VG3 Elektriker
 • VG3 Energimontør
 • VG3 Telekommunikasjon
 • VG2 og VG3 Automasjon
 • Varmearbeider
 • Verktøy/Maskiner
 • Personløfter
 • Fallsikring/arbeid i høyden
 • Anhuking, stropping & signalgivning
 • EX
 • Forberedelse fagprøve
 • FSE og førstehjelp

Sikkerhetsopplæring

I henhold til Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver ansvar for å vurdere om ansattes sikkerhet er ivaretatt på arbeidsplassen.

Mål for kursene:

 • Skape forståelse og innsikt i myndighetskrav, rettigheter og plikter
 • Redusere risiko for ulykker og skader
 • Sikre og trygge arbeidsplasser
 • Skape en positiv holdning til sikkerhetsarbeid

Personløftere

Formål med kurset:

 • Gi brukere av personløftere en opplæring i god og sikker bruk iht. gjeldende forskrifter
 • Forebygge ulykker pga feil bruk
 • Vise til riktig bruk gjennom praktisk øvelse
 • Kunne risikovurdere en arbeidssituasjon

Målguppe for kurset:

 • Personer som skal bruke personløft i sitt arbeid

Verktøy og maskiner

Formål med kurset:

 • Gi grunnleggende kunnskap om- og praktiske ferdigheter i sikker bruk og vedlikehold av håndvertøy slik at ulykker unngås iht. gjeldende forskrifter
 • Forebygge ulykker som kan inntre
 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold og daglig kontroll
 • VIte når utstyret er usikkert eller defekt og må tas ut av drift
 • Kunne velge riktig utstyr til relevante jobber

Målgruppe for kurset:

 • Personer som bruker verktøy med risiko for skade

Fallsikring

Formål med kurset:

 • Gi brukerne av fallsikringsutstyr en opplæring i god og sikker bruk iht. gjeldende forskifter
 • Forebygge ulykker pga feil bruk
 • Vise til riktig bruk gjennom praktiske øvelser
 • Kunne risikovurdere en arbeidssituasjon

Målgruppe for kurset:

 • For de som er pålagt å bruke personlig verneutstyr
 • Kurset er godkjent både on- og off-shore

Varme arbeider

Formål med kurset:

 • Gi kursdeltakerne tilstrekkelig kunnskap til å utføre varme arbeider på trygg og sikker måte iht. gjeldene forskrifter
 • Kjenne til gjeldene lover og regler for varme arbeider
 • Forebygge ulykker som kan inntre
 • Vise til riktig bruk av slukkemidler

Målgruppe for kurset:

 • Personer involvert i bruk av verktøy og maskiner som kan forårsake brann og personer som jobber med åpen flamme

Anhuking, stropping & signalgivning

Formål med kurset:

 • Gi anhukere og signalmenn en opplæring i god og sikker bruk iht. gjeldende forskrifter
 • Skape forståelse og innsikt i regler, rettigheter og plikter
 • Redusere risiko for å skade

Målgruppe for kurset:

 • Personer som er tilknyttet løfteoperasjoner. Det omfatter anhuker og signalgiver

Kursholder

UCO – Utleiecompagniet AS

Øvre Flatås vei 4C, 7079 Flatåsen

Tlf: 90 51 64 32 – E-post:  ivar.kvalvik@uco.no  – Nettside:  www.uco.no

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.