Tavlemontør

Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll. Sentrale arbeidsområder i faget:

  • planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer
  • bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler
  • montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon
  • kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg

Personlige egenskaper

Som tavlemontør må du være nøyaktig, ha gode praktiske ferdigheter, evne til kreativitet og være løsningsorientert