Elektriker

Som elektriker arbeide du med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner i boliger og offentlige virksomheter

Sentrale arbeidsoppgaver

En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift. Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:

  • boliger og andre bygninger
  • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • industri, landbruk, skip
  • olje- og gassinstallasjoner
  • alarm- og sikkerhetsanleg

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekotakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.